Meteorologie & Seismologie in Nederland

Natuurlijke Seismiciteit
Kernexplosies
Seismisch Risico
Geinduceerde Seismiciteit

Ozongat

Seismisch risico

De seismiciteit in Nederland is relatief laag. Toch komen er soms betrekkelijk grote aardbevingen voor. De grootste aardbeving is opgetreden bij Roermond in 1992 met een magnitude iets kleiner dan 6 op de schaal van Richter. De herhalingstijd van dit soort bevingen is voor Nederland meer dan 1000 jaar. De maximaal te verwachten aardbeving is ingeschat op magnitude 6.25.

Op basis van een dataset van historische aardbevingen in Nederland en directe omgeving is een risico kaart voor Nederland gemaakt.
  

Hierop zijn intensiteiten volgens de MSK-schaal ingetekend met een herhalingstijd van 475 jaar. Deze herhalingstijd is vastgesteld volgens Eurocode 8, een aardbevings ontwerp code voor Europa. Het seismisch risico is het grootst in Zuid-Limburg met een intensiteit VII volgens de schaal van Mercalli en neemt af naar het noordwesten.

Voor de geinduceerde bevingen in het Noorden van Nederland, die sinds 1986 zijn waargenomen, is de data set nog te klein voor een volledige risico analyse. Wel kan een schatting gemaakt worden van de maximaal te verwachten magnitude van aardbevingen in deze regio. Deze wordt verkregen door analyse van het voorkomen van aardbevingen als functie van magnitude.

Op basis van een dataset van 56 aardbevingen, is een maximaal te verwachten magnitude van 3.4 bepaald voor het noord-oostelijk deel van nederland. Voor de regio rond Alkmaar is deze waarde 3.6.


Copyright © 1995-2024 www.kitezonenoord.nl  --- Gewijzigd :
Broeikaseffect · Het weer tijdens de Elfstedentocht · El Niño · Europees klimaat verandert Webmaster webmaster@kitezonenoord.nl